Valná hromada 2019

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Společnosti pro herní práci.

Valná hromada se koná v pátek 8. listopadu 2019 v 16:30 budově Skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze.

Valné hromadě bude předcházet dvouhodinový seminář s herní specialistkou Deborou Vilas z USA na téma “Možnosti herní práce v péči o hospitalizované děti, profese herního specialisty a její postavení v rámci zdravotnického systému”. Seminář začíná ve 15:00, pozvánku najdete pod samostatným odkazem.

Seminář je otevřený všem zájemcům z řad nejširší zdravotnické i nezdravotnické veřejnosti, valná hromada je určena členům Společnosti pro herní práci a vážným zájemcům o členství.

Svou účast – ať na valné hromadě, nebo na semináři – nám prosím potvrďte e-mailem nebo telefonicky na čísla 775 204 109 nebo 603 204 109. Pokud se sami zúčastnit nemůžete, ale rádi byste se k tématům vyjádřili, pošlete nám své nápady, návrhy a připomínky e-mailem.

Program:

  1. Ohlédnutí za uplynulým obdobím od minulé valné hromady (2014);
  2. Změny stanov, vyplývající z nového občanského zákoníku – příprava přeregistrace.
  3. Volba nového výboru;
  4. Zpráva o situaci ve vzdělávání herních specialistů u nás i v zahraničí – etablování profese herního specialisty v ČR – aktuální situace.
  5. Nový web, intranet, další vzdělávání.
  6. Různé;
  7. Závěr.

Valná hromada začne v 16:30, předpokládaný konec v 18:30.

Pokud se valné hromady zúčastnit nemůžete, pošlete nám prosím své případné nápady, návrhy a připomínky e-mailem a my Vám z valné hromady pošleme zápis. Stejně tak můžete pověřit někoho, kdo se valné hromady zúčastní, svým zastupováním. Pro tento účel si můžete pod níže uvedeným odkazem stáhnout formulář plné moci.

PLNÁ MOC KE STAŽENÍ.

Leave a Comment