O nás

Společnost pro herní práci s dětmi v nemocnici vznikla v roce 1999 s cílem podporovat rozvoj herní práce s dětmi v nemocnici (hospital playwork, hospital play-specialism), sdružovat ty, kdo se herní práci věnují a současně fungovat jako profesní organizace – tedy dbát na to, aby se profese herního specialisty nevzdálila svým kořenům a nezpronevěřila svému smyslu: aby vždy důsledně respektovala principy family-centred care a nestávala se nástrojem manipulace ani prostředkem kosmeticky zakrývajícím případné nedostatky zdravotnické praxe.

Profesní organizace ovšem nemá sloužit jen jako hlasatel a strážce hodnot, ale také jako zdroj informací, inspirace a poznání, k němuž se mohou obracet jak ti, kdo na poli herní práce s dětmi (nejen) v nemocnici působí, tak ti, kdo mají o obor zájem a chtějí se o něm dozvědět víc.